• α-芴甲氧羰基氨基-ω-丙酸基聚乙二醇(Fmoc-NH-PEG-PA)订购热线: 400-9189898
  Fmoc-NH-PEG-PA   
  CAS 分子量(Mn) 产品编码
  872679-70-4 2EO 06020314224
  867062-95-1 3EO 06020314225
  557756-85-1 4EO 06020314226
  882847-32-7 5EO 06020314227
 • α-芴甲氧羰基氨基-ω-羧基聚乙二醇(Fmoc-NH-PEG-COOH)订购热线: 400-9189898
  Fmoc-NH-PEG-COOH   
  CAS 分子量(Mn) 产品编码
  260367-12-2 1EO 06020314164
  166108-71-0 2EO 06020314124
  139338-72-0 3EO 06020314125
  437655-95-3 4EO 06020314126