• α-丙酸基-ω-羟基聚乙二醇(PA-PEG-OH)订购热线: 400-9189898
  PA-PEG-OH   
  CAS                      分子量(Mn) 产品编码
  1334286-77-9 2EO 06020300424
  937188-59-5 4EO 06020300426
  1347750-85-9 6EO 06020300428
  937188-60-8 8EO 06020300430
 • α-氨基-ω-羧基聚乙二醇(H2N-PEG-COOH)订购热线: 400-9189898
  H2N-PEG-COOH   
  CAS 分子量(Mn) 产品编码
  195071-49-9 4EO 06020300526
  141282-35-1 5EO 06020300527
 • α-丙烯酸酯基-ω-叠氮基聚乙二醇(AA-PEG-N3)订购热线: 400-9189898
  AA-PEG-N3   
  CAS 分子量(Mn) 产品编码
  1807539-09-8 4EO 06020308326
   6EO 06020308328
 • α-琥珀酰亚胺丙酸酯基-ω-马来酰亚胺基(酰胺键)聚乙二醇(SPA-PEG-MAL)订购热线: 400-9189898
  SPA-PEG-MAL   
  CAS 分子量(Mn) 产品编码
  955094-26-5 2EO 06020307424
  756525-99-2 4EO 06020307426
  1137109-21-7 6EO 06020307428
  756525-93-6 8EO 06020307430
 • α-琥珀酰亚胺丙酸酯基-ω-马来酰亚胺基(醚键)聚乙二醇(SPA-PEG-MAL)订购热线: 400-9189898
  SPA-PEG-MAL   
  CAS 分子量(Mn) 产品编码
  1433997-01-3 2EO 06020307224
  1537892-36-6 3EO 06020307225
  1325208-25-0 4EO 06020307226
  1807537-42-3 5EO 06020307227
  1599472-25-9 6EO 06020307228